For kvalitetssikring må alt utstyr bestilles via klubben. For mer info send mail til: info@drktk.no.

Det behøves ikke drakt / utstyr for å påbegynne trening, men selvfølgelig hører dette med etter en stund.