Kickboxing er en kampsort som oppsto på begynnelsen av 1970-tallet i USA. Kickboxing består av en kombinasjon av slag fra boksing og spark fra Karate/Taekwondo.

Kickboxing har sin opprinnelse i USA i 1972. Sporten ble lansert i Europa og først i Tyskland i 1974 under navnet «kontaktkarate». Den gang utøvde man kun det som i dag kalles fullkontakt kickboxing. Senere ble det innført nye disipliner, og man valgte å endre navnet til kickboxing.