Med lek i sentrum, skal jeg utvikle og drive en klubb som spesialiserer seg på barnetrening innen TKD, alder på elevene fra tre (3) år.

Ved siden av selve treningen, skal jeg smått men senn jobbe med barnas / elevenes selvtillit, jobbe mot mobbing, lære barna / elevene lederskap (for eksempel ved å la dem lede treningen). Og lære dem å forsvare seg selv i den grad det er mulig, om dette blir aktuelt.