***KICKBOXING***

1- Årskontingent kr. 290/år

2- Treningsavgift: Hel- og halvåravtaler kan teges fra september og fra mars. Oppstart utenom disse mnd trekkes det fra antall mnd som er igjen frem til ny hel-eller halvår avtale kan tegnes og medlemmet får faktura på resterende beløp.

Under 18 år:

-Helårsavtale kr 3.400, hvilken betales i september mnd hvert år.

-Halvårsavtale kr 1.700, hvilken betales i september og/ mars mnd hvert år.

-Hver 3. måned  kr 700 (kun for familie med flere enn 2 medlemmer i klubben), hvilken betales i september, desember, mars og juni mnd hvert år.

Over 18 år:

-Helårsavtale kr 3.700, hvilken betales i september mnd hvert år.

-Halvårsavtale kr 1.800, hvilken betales i september og/ mars mnd hvert år.

-Hver 3. måned kr 775 (kun for familie med flere enn 2 medlemmer i klubben), hvilken betales i september, desember, mars og juni mnd hvert år.

 

Familierabatt 10 %

***TAE KWON DO***

1- Årskontingent kr. 290/år

2- Treningsavgift: Hel- og halvåravtaler kan teges fra september og fra mars. Oppstart utenom disse mnd trekkes det fra antall mnd som er igjen frem til ny hel-eller halvår avtale kan tegnes og medlemmet får faktura på resterende beløp.

Under 18 år:

-Helårsavtale kr 3.400, hvilken betales i september mnd hvert år.

-Halvårsavtale kr 1.700, hvilken betales i september og/ mars mnd hvert år.

-Hver 3. måned  kr 700 (kun for familie med flere enn 2 medlemmer i klubben), hvilken betales i september, desember, mars og juni mnd hvert år.

Over 18 år:

-Helårsavtale kr 3.700, hvilken betales i september mnd hvert år.

-Halvårsavtale kr 1.800, hvilken betales i september og/ mars mnd hvert år.

-Hver 3. måned kr 775 (kun for familie med flere enn 2 medlemmer i klubben), hvilken betales i september, desember, mars og juni mnd hvert år.

 

Familierabatt 10 %

 

I treningsavgiften inngår muligheten til å velge mellom trening i Taekwondo eller Kickboxing.

 

What do you want to do ?

New mail